Tongelresestraat 209  ·   5613 DG Eindhoven  ·   info@ozeindhoven.nl   ·   040 - 246 00 24

Vooronderzoek

Het vooronderzoek is bedoeld om na te gaan welke behandeling voor u het meest geschikt en wenselijk is.

Voor een optimale meting van uw ogen is het van belang dat u voor het onderzoek uw contactlenzen uitlaat. Ook vóór de behandeling is het noodzakelijk dat u uw contactlenzen uitlaat.

Voor harde contactlenzen dient u 4 weken uw bril te dragen.

Voor zachte contactlenzen dient u 2 weken uw bril te dragen.

Neem uw contactlenzen mee naar het vooronderzoek zodat u deze weer in kunt doen als het onderzoek is afgerond. Alle mogelijkheden worden met u besproken en uw ogen worden uitgebreid onderzocht om tot het gewenste resultaat te komen, namelijk goed zien zonder bril of contactlenzen.

Het onderzoek neemt ongeveer 45 minuten in beslag. Indien u kiest voor behandeling ontvangt u een formulier waarbij u toestemming geeft voor de behandeling die u zult ondergaan. Dit formulier dient u te ondertekenen en mee te nemen op de dag van behandeling.

Het vooronderzoek wordt door de oogarts zelf gedaan, eventueel voorafgegaan door een onderzoek door de optometrist en/of technisch oogheelkundig assistent (t.o.a).

Eventuele latere vragen kunnen altijd worden beantwoord door ons gespecialiseerde team : oogarts – optometrist.

Indien u een ooglidcorrectie overweegt kunt u rechtstreeks met het secretariaat contact opnemen om een afspraak voor een vooronderzoek en/of behandeling te maken. Telefoon 040 – 2460024

Ook voor deze behandeling dient u een toestemmingsformulier in te vullen.

Dit formulier dient u te ondertekenen en mee te nemen op de dag van behandeling.