Tongelresestraat 209  ·   5613 DG Eindhoven  ·   info@ozeindhoven.nl   ·   040 - 246 00 24

Netvlies problematiek

Maculadegeneratie

Maculadegeneratie is een verzamelnaam voor vele aandoeningen. Het is dan ook niet vreemd dat maculadegeneratie zich niet bij iedereen op dezelfde manier uit. Sommige mensen zien een wazige of donkere vlek, die overal zit waar je naar kijkt. Bij anderen openbaart maculadegeneratie zich door vervormingen van het beeld. Ook het verloop van maculadegeneratie kan verschillend zijn. In de meeste gevallen (de droge vorm) verloopt het proces langzaam.

Dat maakt het voor veel mensen moeilijk aan te geven wanneer het slechter zien is begonnen. In andere gevallen (de natte vorm) kan het proces zeer snel gaan. Je ziet dan van de ene op de andere dag vervormingen in het beeld, waarna de gezichtsscherpte sterk afneemt. De diverse vormen van maculadegeneratie hebben allemaal één ding gemeen. Door uitval van de lichtgevoelige cellen in de macula (gele vlek) is de gezichtsscherpte sterk gedaald.

In veruit de meeste gevallen is er medisch weinig tot niets te doen aan het degeneratieproces. Een geruststelling is dat het zelden tot volledige blindheid leidt. Voor degene met maculadegeneratie en zijn/haar omgeving is het daarom belangrijk te leren omgaan met de beperking van het gezichtsvermogen.

Is er iets aan Maculadegeneratie te doen?

Een eventuele behandeling hangt sterk af van het type maculadegeneratie. De laatste jaren zijn er mogelijkheden bijgekomen om bepaalde vormen van maculadegeneratie te behandelen. Voor de meeste van deze moderne behandeltechnieken geldt dat ze ontwikkeld zijn voor natte maculadegeneratie en dat ze vooral de gevolgen van de ziekte bestrijden, maar niet de oorzaak van maculadegeneratie wegnemen. Schade die eenmaal aan het netvlies is ontstaan door natte of andere vormen van maculadegeneratie kan nog niet worden hersteld.

Voor droge maculadegeneratie kunnen bepaalde voedingssupplementen worden gebruikt. Studies hebben aangetoond dat voedingssupplementen de progressie van droge maculadegeneratie kunnen vertragen. De oogarts kan u hier nader over informeren.

Hieronder volgt een korte beschrijving van behandeling met vaatgroeiremmers bij natte maculdegeneratie zoals die in onze kliniek wordt toegepast.

Behandeling met zgn. vaatgroeiremmers

In vroege stadia van natte maculadegeneratie kan het ziekteproces met behulp van zogenaamde vaatgroeiremmers, die in het oog worden gespoten, tot stilstand worden gebracht. Sinds 2007 wordt natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie in de meeste gevallen behandeld met een nieuwe klasse medicijnen, de vaatgroeiremmer: Bevacizumab (Avastin). Dit medicijn remt de vaatgroeifactor VEGF, een stof die de vaten onder het netvlies laat groeien en deze veroorzaken de lekkage van vocht en bloed. De behandeling met vaatgroeiremmers, door middel van injecties in het oog die regelmatig moeten worden toegediend, is belastend, maar voorkomt bij de meeste mensen met natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie wel een verdere achteruitgang, terwijl ongeveer een derde van de behandelde patiënten zelfs beter gaat zien.

De beschikbaarheid van vaatgroeiremmers betekent een enorme verbetering in het vooruitzicht voor patiënten met natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Mensen die pas in een laat stadium bij de oogarts komen, kunnen echter toch nog slechtziend worden door de aandoening. Vroege opsporing is dus erg belangrijk.

Als u meent in aanmerking te komen voor de behandeling van maculadegeneratie is het verstandig via uw huisarts zo spoedig mogelijk een afspraak te maken in onze kliniek. Zo bent u verzekerd van een goed advies en (eventuele) behandeling op korte termijn.

Hulpmiddelen

Maculadegeneratie-patienten hebben vaak niet voldoende aan een bril om bijvoorbeeld te kunnen lezen. Tegenwoordig is een scala van loupe- en vergrotingssystemen (b.v. t.v.-monitor loupe) beschikbaar. uw oogarts kan u verwijzen naar een lowvision adviseur om het geschikte hulpmiddel voor u te zoeken.