Tongelresestraat 209  ·   5613 DG Eindhoven  ·   info@ozeindhoven.nl   ·   040 - 246 00 24

Functie onderzoeken

Algemeen

Uw arts heeft in overleg met u een oogheelkundig onderzoek afgesproken. In deze folder vindt u aanvullende informatie over de volgende oogheelkundige onderzoeken:

  • Gezichtsveldonderzoek (GVO)
  • Optical Coherence Tomografie (OCT)
  • Cornea- Topografie
  • Biometrie
  • Pachymetrie
  • De onderzoeken

Een optometrist voert de onderzoeken uit. Hij geeft u tijdens het onderzoek steeds aanwijzingen. Probeert u deze zo goed mogelijk op te volgen.

Gezichtsveldonderzoek (GVO)

Een GVO brengt de gevoeligheid van het netvlies in kaart. Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Uw ogen worden niet gedruppeld.
Tijdens het onderzoek wordt één van uw ogen afgedekt. Met uw andere oog kijkt u naar het lichtje in het midden van een bol. U probeert steeds naar dit lichtje te blijven kijken. Ondertussen verschijnen er op andere plaatsen na elkaar kleine lichtpuntjes. Ziet u een lichtpuntje verschijnen, dan drukt u op een knopje. Zo wordt uw gezichtsveld onderzocht.

Optical Coherence Tomografie (OCT)

OCT is een onderzoek waarbij met behulp van infrarood licht uw oogzenuw en netvlies wordt onderzocht. Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Vlak voor het onderzoek kunt u een oogdruppel krijgen. Deze zorgt voor een vergroting van uw pupil. De inwerktijd van de oogdruppel is 5 tot 10 minuten. In de meeste gevallen is dit niet nodig.

Tijdens het onderzoek legt u uw kin in de kinsteun en plaatst u uw voorhoofd tegen de hoofdsteun. Wanneer u in het apparaat kijkt, ziet u rood licht met daarin een groene stip. Tijdens het onderzoek moet u steeds naar het groene stipje blijven kijken. De optometrist kan dan opnames maken van uw netvlies en oogzenuw.

Corneatopografie/ Wavefront analyse

Bij dit onderzoek wordt de vorm van het hoornvlies in beeld gebracht, hetgeen van belang is in de vroegdiagnostiek van b.v. keratoconus. De wavefrontanalyse lat de interne onvolkomenheden (aberraties) zien. Hierdoor kunnen bepaalde klachten worden verklaard die met het standaard onderzoek niet aantoonbaar zijn.

Biometrie

Een biometrie is een echo van het ook waarbij de oogaslengte e.d. bepaald kan worden. Dit onderzoek wordt altijd gedaan voor een staaroperatie om de juiste inplantsterkte van de kunstlens te kunnen bepalen.

Pachymetrie

Pachymetrie is een onderzoek om de dikte van het hoornvlies te meten. Dit is belangrijk bij een aantal hoornvliesafwijkingen en om te bepalen of een oog geschikt is voor een excimerlaser behandeling of een Artisan implantaat.

De uitslag

Direct na het onderzoek krijgt u de uitslag en zo nodig een vervolgafspraak bij de oogarts.