Contact

Tongelresestraat 209
5613 DG Eindhoven
040 – 2460024

 24 u./dag altijd een deskundige beschikbaar

header

Visitatie

Dokter Meurs is lid van zijn belangenvereniging het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Periodiek wordt hij gevisiteerd door zijn vakgenoten, hiermee is de kwaliteit van de oogheelkundige zorg gewaarborgd.

De laatste visitatie heeft met goed gevolg plaats gevonden op 16-11-2018

Refractiechirurgie is een specialisme apart binnen de oogheelkunde. Met betrekking tot kwaliteit heeft Nederland in 2008 als enige land ter wereld hiervoor een aparte kwaliteitsnorm opgesteld, namelijk het keurmerk refractiechirurg. Dit wordt bewaakt door het NOG(Nederlands Oogheelkundig Gezelschap) en het NGRC(Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie).

Op 1-2-2019  is dit certificaat voor P.J. Meurs weer verlengd.

Bekijk hier het NOG certificaat

Patiënttevredenheidsonderzoek

Uit het jaarlijks afgenomen patiënttevredenheidsonderzoek komt naar voren dat ons Oogziekenhuis wordt beoordeeld met een 8.8 (2019). Periodiek zullen er enquêtes worden gehouden bij onze patiënten / cliënten waarbij anonimiteit gewaarborgd is . Analyse van de verkregen gegevens helpen ons, indien nodig, bij het verbeteren van onze zorg en service.

 

Kwaliteitskeurmerk

 

Oogziekenhuis Eindhoven al jaren in het bezit van een kwaliteitskeurmerk. Dit wordt jaarlijks getoetst door Kiwa. Bekijk hier ons kwaliteitscertificaat.

Daarnaast wordt de kliniek jaarlijks gecontroleerd door een infectiepreventiedeskundige.

 

Klachten en geschillen

Meer informatie over klachten vindt u in de klachtenfolder en in de klachtenregeling

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.