Contact

Tongelresestraat 209
5613 DG Eindhoven
040 – 2460024

 24 u./dag altijd een deskundige beschikbaar

header

Het goed functioneren van de ogen hangt mede af van de positie en functie van de oogleden. Bovendien hebben de oogleden grote invloed op het uiterlijk. De meest voorkomende afwijkingen van de bovenoogleden zijn een teveel aan huid en een hangend ooglid. De onderoogleden kunnen - vooral op oudere leeftijd - naar binnen of naar buiten draaien. Al deze afwijkingen kunnen irritatie van de ogen en verslechtering van het zien veroorzaken. Een operatie kan uitkomst bieden.

Een te laag hangend ooglid (Ptosis)

Oorzaken

Een hangend ooglid dat in de loop van het leven ontstaat kan verschillende oorzaken hebben. Op oudere leeftijd wordt het vaak veroorzaakt doordat de spier die het ooglid heft geleidelijk loslaat van het ooglid. Op jongere leeftijd kan de spier ook loslaten, meestal komt dit door het langdurig dragen van harde contactlenzen. Zeldzame oorzaken van een hangend ooglid op volwassen leeftijd zijn o.a. spierziekten en afwijkingen van de zenuwen.

Operatie

In beide gevallen is correctie mogelijk door onder plaatselijke verdoving een kleine snee in het bovenooglid te maken en de spier weer vast te zetten.

Bloedverdunnende middelen

Ooglidoperaties kunnen niet worden verricht tijdens het gebruik van bloedverdunnende middelen. Dit zijn allereerst de medicijnen die aspirine of acetylsalicyl-zuur bevatten. Ook wanneer bloedverdunnende middelen worden gebruikt die door de trombosedienst worden gecontroleerd kunnen ooglidoperaties niet worden verricht. Ook andere medicijnen kunnen invloed hebben op de operatie. Meld daarom alle medicijnen die u gebruikt aan uw oogarts.

Complicaties

In deze gevallen kan correctie van het hangend ooglid problemen veroorzaken met het sluiten van het oog. Dit kan leiden tot pijn en slechtziendheid door uitdroging van het hoornvlies.

Resultaat

Operatie van een hangend ooglid levert niet in alle gevallen in één keer het gewenste resultaat op. Heroperaties zijn dan ook niet zeldzaam. Wanneer het verschil in hoogte tussen beide oogleden 1 mm of minder bedraagt wordt het resultaat van de operatie als goed beschouwd.

Een teveel aan huid in de bovenoogleden (dermatochalasis)

De behandeling

Voor de ingreep wordt afgetekend hoeveel overtollige huid kan worden verwijderd.

Het oog moet immers na de behandeling weer goed kunnen sluiten.

U neemt plaats op een uiterst comfortabel bed,  na ingedruppeld te zijn met verdovende oogdruppels.

De huid wordt verwijderd met behulp van de Co2 laser.

Vervolgens wordt in de diverse lagen overtollig vet opgezocht en verwijderd.

Dit kan eigenlijk alleen veilig (zonder bloedverlies) met de Co2 laser gebeuren.

Het voordeel van het verwijderen van vet is dat het resultaat veel mooier is en dat het resultaat ook langdurig effect heeft.

De opening waardoor het vet wordt verwijderd wordt gesloten met een zelf oplosbare doorlopende hechting.

De huid wordt gesloten met nylon en de nylon hechtingen worden na 10 - 14 dagen verwijderd.

De nazorg

Na de behandeling voelt u gedurende een aantal uren een wat schrijnend gevoel. Soms worden de oogleden wat dik en blauw.

Direct na de behandeling worden op de hechtingen dunne papieren pleisters geplakt. Deze kunt u de volgende dag, na ze goed nat te hebben gemaakt, verwijderen ( tijdens het douchen).De hechtingen vallen deels spontaan uit en het restant wordt na 10 - 14 dagen verwijderd. Het is aan te raden, de eerste nacht, een handdoek op uw kussen te leggen ( i.v.m. wondvocht dat er nog uit kan lekken).

De eerste week na de behandeling dient u het rustig aan te doen, niet te sporten of zwaar te tillen .

Gedurende de eerste dagen kunt u de oogleden het beste koelen met een speciale koelbril gedurende 10 minuten 3 x daags. Deze koelbril niet in de vriezer leggen maar in de koelkast.

Na de bovenooglid correctie krijgt u van ons het volgende mee  :

- afspraak voor het verwijderen van de hechtingen

- koelbril en zonnebril

Een naar buiten gedraaid onderooglid (ectropion)

Oorzaak

Met het klimmen der jaren verslapt het onderooglid in horizontale richting. Hierdoor kan het lager gaan hangen en naar buiten kantelen. Dit kan ook veroorzaakt worden door littekens of huidziekten.

Verschijnselen

Een naar buiten gedraaid ooglid veroorzaakt irritatie van het oog, tranen, roodheid en gevoeligheid voor fel licht en wind. Tevens kunnen ontstekingen optreden.

Operatie

Over het algemeen kan het ectropion met een operatie onder plaatselijke verdoving worden opgeheven.

Een naar binnen gedraaid onderooglid (entropion)

Oorzaak

Ook deze afwijking is meestal het gevolg van veroudering.

Verschijnselen

De oogharen en de huid van het ooglid wrijven hierdoor tegen het oog. Dit veroorzaakt een rood geïrriteerd oog, dat gevoelig is voor licht en wind. Wanneer het entropion niet wordt geopereerd, is er een risico dat het hoornvlies beschadigt door het schuren van de ooglidhaartjes. Ook bij het entropion kunnen ontstekingen optreden.

Operatie

Over het algemeen kan het entropion met een operatie onder plaatselijke verdoving worden·opgeheven.