Contact

Tongelresestraat 209
5613 DG Eindhoven
040 – 2460024

 24 u./dag altijd een deskundige beschikbaar

header

Het goed functioneren van de ogen hangt mede af van de positie en functie van de oogleden. Bovendien hebben de oogleden grote invloed op het uiterlijk. De meest voorkomende afwijkingen van de bovenoogleden zijn een teveel aan huid en een hangend ooglid. De onderoogleden kunnen - vooral op oudere leeftijd - naar binnen of naar buiten draaien. Al deze afwijkingen kunnen irritatie van de ogen en verslechtering van het zien veroorzaken. Een operatie kan uitkomst bieden.

Een te laag hangend ooglid (Ptosis)

Oorzaken

Een hangend ooglid dat in de loop van het leven ontstaat kan verschillende oorzaken hebben. Op oudere leeftijd wordt het vaak veroorzaakt doordat de spier die het ooglid heft geleidelijk loslaat van het ooglid. Op jongere leeftijd kan de spier ook loslaten, meestal komt dit door het langdurig dragen van harde contactlenzen. Zeldzame oorzaken van een hangend ooglid op volwassen leeftijd zijn o.a. spierziekten en afwijkingen van de zenuwen.

Operatie

In beide gevallen is correctie mogelijk door onder plaatselijke verdoving een kleine snee in het bovenooglid te maken en de spier weer vast te zetten.

Bloedverdunnende middelen

Ooglidoperaties kunnen niet worden verricht tijdens het gebruik van bloedverdunnende middelen. Dit zijn allereerst de medicijnen die aspirine of acetylsalicyl-zuur bevatten. Ook wanneer bloedverdunnende middelen worden gebruikt die door de trombosedienst worden gecontroleerd kunnen ooglidoperaties niet worden verricht. Ook andere medicijnen kunnen invloed hebben op de operatie. Meld daarom alle medicijnen die u gebruikt aan uw oogarts.

Complicaties

In deze gevallen kan correctie van het hangend ooglid problemen veroorzaken met het sluiten van het oog. Dit kan leiden tot pijn en slechtziendheid door uitdroging van het hoornvlies.

Resultaat

Operatie van een hangend ooglid levert niet in alle gevallen in één keer het gewenste resultaat op. Heroperaties zijn dan ook niet zeldzaam. Wanneer het verschil in hoogte tussen beide oogleden 1 mm of minder bedraagt wordt het resultaat van de operatie als goed beschouwd.

Een teveel aan huid in de bovenoogleden (dermatochalasis)

De behandeling

Voor de ingreep wordt afgetekend hoeveel overtollige huid kan worden verwijderd.

Het oog moet immers na de behandeling weer goed kunnen sluiten.

U neemt plaats op een uiterst comfortabel bed,  na ingedruppeld te zijn met verdovende oogdruppels.

De huid wordt verwijderd met behulp van de Co2 laser.

Vervolgens wordt in de diverse lagen overtollig vet opgezocht en verwijderd.

Dit kan eigenlijk alleen veilig (zonder bloedverlies) met de Co2 laser gebeuren.

Het voordeel van het verwijderen van vet is dat het resultaat veel mooier is en dat het resultaat ook langdurig effect heeft.

De opening waardoor het vet wordt verwijderd wordt gesloten met een zelf oplosbare doorlopende hechting.

De huid wordt gesloten met nylon en de nylon hechtingen worden na 10 - 14 dagen verwijderd.

De nazorg

Na de behandeling voelt u gedurende een aantal uren een wat schrijnend gevoel. Soms worden de oogleden wat dik en blauw.

Direct na de behandeling worden op de hechtingen dunne papieren pleisters geplakt. Deze kunt u de volgende dag, na ze goed nat te hebben gemaakt, verwijderen ( tijdens het douchen).De hechtingen vallen deels spontaan uit en het restant wordt na 10 - 14 dagen verwijderd. Het is aan te raden, de eerste nacht, een handdoek op uw kussen te leggen ( i.v.m. wondvocht dat er nog uit kan lekken).

De eerste week na de behandeling dient u het rustig aan te doen, niet te sporten of zwaar te tillen .

Gedurende de eerste dagen kunt u de oogleden het beste koelen met een speciale koelbril gedurende 10 minuten 3 x daags. Deze koelbril niet in de vriezer leggen maar in de koelkast.

Na de bovenooglid correctie krijgt u van ons het volgende mee  :

- afspraak voor het verwijderen van de hechtingen

- koelbril en zonnebril

Een naar buiten gedraaid onderooglid (ectropion)

Oorzaak

Met het klimmen der jaren verslapt het onderooglid in horizontale richting. Hierdoor kan het lager gaan hangen en naar buiten kantelen. Dit kan ook veroorzaakt worden door littekens of huidziekten.

Verschijnselen

Een naar buiten gedraaid ooglid veroorzaakt irritatie van het oog, tranen, roodheid en gevoeligheid voor fel licht en wind. Tevens kunnen ontstekingen optreden.

Operatie

Over het algemeen kan het ectropion met een operatie onder plaatselijke verdoving worden opgeheven.

Een naar binnen gedraaid onderooglid (entropion)

Oorzaak

Ook deze afwijking is meestal het gevolg van veroudering.

Verschijnselen

De oogharen en de huid van het ooglid wrijven hierdoor tegen het oog. Dit veroorzaakt een rood geïrriteerd oog, dat gevoelig is voor licht en wind. Wanneer het entropion niet wordt geopereerd, is er een risico dat het hoornvlies beschadigt door het schuren van de ooglidhaartjes. Ook bij het entropion kunnen ontstekingen optreden.

Operatie

Over het algemeen kan het entropion met een operatie onder plaatselijke verdoving worden·opgeheven.

Wat is optometrie?

Optometrie is in de meeste Engelstalige landen al tientallen jaren een zelfstandig beroep in de eerstelijns gezondheidszorg. In Nederland is het beroep sinds 1988 in ontwikkeling en op 15 november 2000 is het officieel opgenomen in de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Daarmee werd de optometrist wettelijk erkend als zorgverlener in de oogzorg!

Vroeger deed alleen de oogarts het oogonderzoek en zorgde de opticien voor de bril en/of contactlenzen. Nu zijn er dus ook optometristen. De optometrist voert een optometrisch onderzoek uit om eventuele oogafwijkingen op te sporen.

Optometrie zal vanwege de wachtlijsten en de vergrijzing een steeds grotere rol in de oogzorg in Nederland gaan spelen. De OVN werkt in regionale verbanden nauw samen met opticiens, contactlensspecialisten, huisartsen, oogartsen en orthoptisten. Dit heeft als resultaat dat uw ogen sneller de zorg krijgen die ze nodig hebben.

In OZE is een optometrist aanwezig die onder supervisie van de oogarts werkt. Onze optometrist voert tevens alle functieonderzoeken uit.


Wat is cataract ?

Cataract, grijze staar, betekent dat de lens in het oog troebel is geworden.

Daardoor worden de lichtstralen, die met behulp van de lens een beeld op het netvlies vormen, in hun verloop gestoord. Het gevolg is dat u slechter en minder scherp ziet.

Cataract (grijze staar) kan zich zowel snel als langzaam ontwikkelen. De ontwikkeling gaat niet samen met pijn of ontsteking.

De meest voorkomende klachten zijn :

wazig zien (zowel dichtbij als veraf)

minder goed contouren onderscheiden

dubbel zien

lichtschuwheid

kleuren doffer waarnemen

minder goed contrast zien

Wanneer behandelen ?

Als u slecht gaat zien door staar, is een operatie de enige oplossing.

Bij de cataractoperatie vervangt de oogarts uw vertroebelde lens door een kunstlens.

De behandeling

Voor de ingreep krijgt u pupilverwijdende en verdovende oogdruppels. Daardoor voelt u geen pijn tijdens de operatie. Via een sneetje van 2.2 mm. aan de rand van het hoornvlies verwijdert de oogarts d.m.v. phaco-emulsificatie (ultrasone trillingen) uw ooglens en vervangt deze door een kunstlens.

U gaat met uw eigen kleren aan op een comfortabele behandelstoel naar de operatiekamer.

Na de behandeling

Na de behandeling krijgt u een oogverband met oogdop om infectie en irritatie te voorkomen. De oogdop houdt u één nacht op. De volgende ochtend haalt u de oogdop eraf en start u met uw oogdruppels.

Bij uw  afspraak in het oogziekenhuis heeft u al een recept voor oogdruppels mee gekregen. Met deze druppels moet u 2 dagen voor de operatie beginnen en daarna 4 weken, 3 keer per dag druppelen.

Als u zich goed voelt mag u naar huis. U mag niet zelf autorijden of zelfstandig deelnemen aan het verkeer.

Controle

De dag na de behandeling komt u op controle op de afgesproken tijd.

Tweede controle afspraak na ongeveer 4 weken na de ingreep.

Na deze afspraak kunt u zo nodig een bril laten aanpassen bij de opticien.

Herstel van het “zicht” na de operatie

De dag na de operatie zal het beeld helderder zijn. De scherpte van het beeld hoeft de dag na de operatie nog niet optimaal te zijn. Dit kan in de loop van een aantal dagen of weken nog verder toenemen. De kunstlens gaat een leven mee en slijt niet.

Complicaties

De kans op complicaties tijdens of na de ingreep is gering. Zoals bij elke operatie kan ook na een staaroperatie een infectie of bloeding ontstaan.

Wij gebruiken uitsluitend disposable (wegwerp) instrumentarium om het risico op infectie tot een minimum te beperken.

 

Wat is na-staar?

De eigen lens bevindt zich in een flinterdun zakje (kapsel). Bij een staaroperatie wordt het voorste deel van de kapsel verwijderd en de staar weggehaald. Daarna wordt een kunstlens in het kapsel teruggeplaatst. Na een staaroperatie kan het achterste deel van het kapsel wat troebel worden, waardoor de gezichtsscherpte geleidelijk aan vermindert. In zo’n situatie spreek je van na-staar.

Laserbehandeling van na-staar

Wat is een laser? (Yag – Laser)
Een laser zendt een hele dunne, felle en zuivere lichtstraal uit. Via een microscoop kan deze lichtstraal gericht worden om in het oog een brandplekje te maken of in weefsel te snijden. Door de uiterst dunne lichtstraal is het mogelijk om met grote nauwkeurigheid te werken. Laserstralen hebben niets te maken met röntgenstralen of radioactiviteit. De laserbehandeling gebeurt altijd poliklinisch. Het enige wat u merkt is dat de laser tikkende geluiden maakt. De behandeling is pijnloos. Na de behandeling komt de nastaar niet meer terug.

Hoe ontstaat diabetische retinopathie?

Diabetische retinopathie is een complicatie van suikerziekte waarbij er veranderingen optreden in de bloedvaten van het netvlies. Het netvlies wordt slechter voorzien van zuurstof waardoor er groeifactoren vrij komen: een stimulans voor het vormen van nieuwe vaten.

Deze veranderingen kunnen zich voordoen in twee vormen.

De wand van de kleine bloedvaten verandert, daardoor kan lekkage van vocht en bloed optreden; gebeurt dit in de buurt van de gele vlek (macula) dan kan het gezichtsvermogen verminderen. Dit heet diabetische maculopathie.

Vergelijkbare veranderingen kunnen ook buiten het gebied van de gele vlek optreden en hebben geen onmiddellijke invloed op het gezichtsvermogen; dit heet diabetische achtergrondsretinopathie dat echter onder invloed van groeifactoren kan overgaan in de zogenaamde proliferatieve retinopathie, waarbij nieuwe bloedvaten gaan groeien. Deze nieuwe bloedvaten zijn erg broos en kunnen gemakkelijk bloedingen in het glasvocht binnen in het oog veroorzaken of het netvlies ernstig beschadigen met als gevolg slechter zien.

Situatie 1 en 2 kunnen samen voorkomen.

Het risico van het krijgen van retinopathie neemt toe naarmate de suikerziekte langer bestaat.

Omdat het mogelijk is al geruime tijd aan suikerziekte te lijden zonder dat men daar iets van heeft gemerkt, is het verstandig de ogen te laten controleren zodra er suikerziekte is vastgesteld. Er kunnen afwijkingen optreden in de ogen die (nog) geen klachten geven maar wel behandeld moeten worden om verdere beschadiging te stoppen.

Diagnose

Bij het onderzoek door de oogarts worden de pupillen met druppels verwijd, zodat het netvlies goed kan worden bekeken. Deze druppels maken het zien tijdelijk minder, er wordt u dan ook aangeraden niet zelf de auto te besturen. Als er afwijkingen worden gevonden, kan het noodzakelijk zijn een scan (OCT) te maken van het netvlies. Met behulp van dit onderzoek kan de oogarts de mate en de ernst van de afwijkingen beter beoordelen.

Behandeling

Het doel van de behandeling is de retinopathie af te remmen en zo slechtziendheid te voorkomen of te beperken.

Met laserbehandeling is het mogelijk bijzondere lichtstralen op het netvlies te richten. Hierbij wordt bij een behandeling een deel van het netvlies uitgeschakeld zodat de vraag naar zuurstof daalt en er geen groeifactoren meer geproduceerd worden: de (beginnende) vaatnieuwvorming komt dan tot stilstaan en/of lekkage neemt af. Afhankelijk van de aard van de afwijkingen zijn één of meerdere laserbehandelingen nodig. Aangezien de beschadiging van het netvlies door suikerziekte gedurende langere tijd kan doorgaan, kan aanvullende behandeling later nodig zijn. De voorbereiding op de laserbehandeling bestaat uit oogdruppels om de pupil te verwijden en druppels om het oog te verdoven.

Indien het gaat om een uitgebreide behandeling, kan er ook een injectie bij het oog gegeven worden voor een plaatselijke verdoving. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de laserbehandeling kan uw gezichtsveld beperkt worden; ook kan de behandeling uw gezichtsscherpte enigszins nadelig beïnvloeden; u moet dit beschouwen als een investering om latere, ernstigere problemen te voorkomen. Met de nieuwe groenlaser komt dit overigens aanzienlijk minder voor.

Indien er vooral centraal veel lekkage is en dus veel vocht onder het netvlies kan het nodig zijn tevoren een injectie met ontstekingsremmende medicijnen in het glasvocht te spuiten. (Lucentis-injectie) Hierdoor neemt het vocht tijdelijk af waardoor een laserbehandeling beter effect heeft.

Als er een bloeding in de glasvochtruimte ontstaat die niet opheldert kan een vitrectomie worden uitgevoerd. Dit is een operatie, waarbij het glasvocht wordt verwijderd. Tijdens de operatie kan het netvlies eventueel aanvullend met laserstralen of met koude (cryotherapie) worden behandeld.

Conclusie

Helaas geeft suikerziekte nogal eens problemen met het zien. Door de steeds betere onderzoeks- en behandelingsmethoden is het tegenwoordig vaak mogelijk de retinopathie tot staan te brengen. In veel gevallen is het daardoor mogelijk blindheid te voorkomen. Laat daarom bij suikerziekte uw ogen regelmatig onderzoeken in onze kliniek.

Tot slot

Op deze website is in het kort weergegeven wat er aan de hand is wanneer er sprake is van diabetische retinopathie. Ook wordt aangegeven wat er aan gedaan kan worden. Verdere vragen kunt u het best aan een van onze oogartsen stellen.

Deze tekst is tot stand gekomen onder redactie van de commissie patiëntenvoorlichting van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, het N.O.G.