Contact

Tongelresestraat 209
5613 DG Eindhoven
040 – 2460024

 24 u./dag altijd een deskundige beschikbaar

header

Ook kan de “contactlens” blijvend in het oog worden geïmplanteerd.

Dit gebeurt operatief onder algehele narcose of onder plaatselijke verdoving.

De behandeling geschiedt onder steriele condities in een hiervoor geschikte operatiekamer met de modernste apparatuur.

De behandeling vindt poliklinisch plaats zodat u dezelfde dag weer naar huis kan.

De volgende dag vindt de 1e controle plaats.

Na  6 weken kan het andere oog worden geopereerd..

 

De behandeling

Door een kleine incisie aan de bovenzijde wordt het oog geopend.

De Artisan lens wordt in het oog gebracht en aan de iris vastgezet.

De lens gaat een leven lang mee.

Mocht in een latere fase, een staaroperatie nodig zijn dan is de Artisan lens eenvoudig  te verwijderen.

Deze behandeling komt vooral in aanmerking bij hoge sterktes :

Boven de -8.00 dioptrie en boven de +3.00 dioptrie, al dan niet in combinatie met een cilinder.

Regelmatig verbetert de gezichtsscherpte met deze behandeling ten opzichte van de gezichtsscherpte vóór de operatie.

De nazorg

Op de avond na de operatie neemt u 1 tablet diamox in, dit dient om eventuele oogdrukverhoging te voorkomen.

De volgende dag vindt controle plaats en wordt het verband verwijderd

U mag 4 weken niet in het geopereerde oog wrijven, u dient ter bescherming hiervoor ’s nachts een oogkapje gebruiken gedurende 2 weken. Lichamelijke inspanning is de eerste 2 weken af te raden.

Na implantatie van de Artisan lens krijgt u van ons het volgende mee :

- overzicht met controle afspraken

- complete set druppels, pijnstillers, diamox en instructie (dit wordt verrekend met uw zorgverzekeraar)

Met behulp van de Wavelight excimer laser kunnen de meeste oogsterktes worden behandeld.

Het principe is eenvoudig : met behulp van een zogenaamde “flying spot” wordt uiterst nauwkeurig en computer gestuurd het hoornvlies (vergelijk objectief van een fototoestel) zodanig gepolijst dat het brandpunt weer op het netvlies (gele vlek) komt te liggen met als resultaat goed zien zonder hulpmiddelen.

De behandeling

 U neemt plaats op een uiterst comfortabel bed, na ingedruppeld te zijn met verdovende oogdruppels.

Een disposable ooglid-spreider wordt geplaatst zodat u niet kunt knipperen tijdens de behandeling.

Dokter Meurs legt precies uit wat er gaat gebeuren tijdens de behandeling.

De behandeling  is volkomen pijnloos.

Vervolgens wordt het bovenste laagje van het hoornvlies losgemaakt en daarna wordt de laser geactiveerd die uw oogafwijking exact corrigeert.

Dit gebeurt volledig computer gestuurd, waarbij de laser de oogbewegingen automatisch corrigeert (eye-tracker).

De methode die dokter Meurs gebruikt heet PRK.

De gebruikte instrumenten zijn steriel en voor eenmalig gebruik (disposable).

De nazorg

 Direct na de behandeling wordt er op het behandelde oog een zeer dunne contactlens geplaatst ter bescherming. Deze dient u 5 dagen en nachten inhouden. Na 5 dagen wordt de lens verwijdert tijdens de controle.

Na de excimer behandeling krijgt u van ons het volgende mee :

-  overzicht met controle afspraken

-  complete set druppels, pijnstillers en instructie (dit wordt verrekend met uw zorgverzekeraar)

-  zonnebril

Het vooronderzoek is bedoeld om na te gaan welke behandeling voor u het meest geschikt en wenselijk is.

Voor een optimale meting van uw ogen is het van belang dat u voor het onderzoek uw contactlenzen uitlaat. Ook vóór de behandeling is het noodzakelijk dat u uw contactlenzen uitlaat.

Voor harde contactlenzen dient u 4 weken uw bril te dragen.

Voor zachte contactlenzen dien u 2 weken uw bril te dragen.

Neem uw contactlenzen mee naar het vooronderzoek zodat u deze weer in kunt doen als het onderzoek is afgerond.

Alle mogelijkheden worden met u besproken en uw ogen worden uitgebreid onderzocht om tot het gewenste resultaat te komen, namelijk goed zien zonder bril of contactlenzen.

Het onderzoek neemt ongeveer 45 minuten in beslag.

Indien u kiest voor behandeling ontvangt u een formulier waarbij u toestemming geeft voor de behandeling die u zult ondergaan.

Dit formulier dient u te ondertekenen en mee te nemen op de dag van behandeling.

Het vooronderzoek wordt door de oogarts zelf gedaan, eventueel voorafgegaan door een onderzoek door de optometrist en/of technisch oogheelkundig assistent (t.o.a)

Eventuele latere vragen kunnen altijd worden beantwoord door ons gespecialiseerde team : oogarts – optometrist of manager.

Indien u een ooglidcorrectie overweegt kunt u rechtstreeks met het secretariaat contact opnemen om een afspraak voor een vooronderzoek en/of behandeling te maken.. Telefoon 040 - 2460024

Ook voor deze behandeling dient u een toestemmingsformulier in te vullen.

Dit formulier dient u te ondertekenen en  mee te nemen op de dag van behandeling.