Contact

Tongelresestraat 209
5613 DG Eindhoven
040 – 2460024

 24 u./dag altijd een deskundige beschikbaar

header

Oogziekenhuis Eindhoven heeft contracten afgesloten met alle ziektekostenverzekeraars.

Klik op de foto om in te zoemen.

Met behulp van laser technologie kunt u van uw bril en/of contactlenzen worden verlost.
In principe kan op dit moment bijna elke oogafwijking worden gecorrigeerd met blijvend goed resultaat.

Goed zien met het blote oog is mogelijk voor bijziendheid (- glazen), verziendheid (+glazen) en astigmatisme (cilinder).
Ook combinaties van deze oogafwijkingen kunnen worden behandeld met de Wavelight excimer laser. (doorklik)

Bij zeer hoge sterktes van bril of contactlenzen verdient het operatief implanteren van een “contactlens” in het oog de voorkeur. Dit heet Artisan implantaat.

In extreme gevallen kan zowel een Artisan implantaat als een excimer laser behandeling nodig zijn, dit heet bi-optics.

Met de Co2 laser kunnen op uiterst geavanceerde wijze boven- en /of onderoogleden worden gecorrigeerd.

Uw oogchirurg dokter Meurs beschikt al meer dan 20 jaar over zeer uitgebreide ervaring in alle genoemde behandelingen.
U wordt uitsluitend door dokter Meurs zelf behandeld.
Hij is lid van het N.O.G. (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap) en het N.G.R.C. (Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie) gecertificeerd refractiechirurg)  en tevens gecertificeerd refractiechirurg. (doorklik naar deze sites )

ZKN keurmerk

Oogziekenhuis Eindhoven is lid van Zelfstandige Klinieken Nederland. Met het ZKN keurmerk staan we garant voor een geborgde kwaliteit en veiligheid van medische zorg.

Klinieken met ZKN keurmerk voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een korte wachttijd.

Visitatie

Dokter Meurs is lid van zijn belangenvereniging het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Periodiek wordt hij gevisiteerd door zijn vakgenoten, hiermee is de kwaliteit van de oogheelkundige zorg gewaarborgd.

De laatste visitatie heeft met goed gevolg plaats gevonden op 15-11-2013

Patiënttevredenheidsonderzoek

Periodiek zullen er enquêtes worden gehouden bij onze patiënten / cliënten waarbij anonimiteit gewaarborgd is .

Analyse van de verkregen gegevens helpen ons, indien nodig, bij het verbeteren van onze zorg en service.

Download hier het patiënttevredenheidsonderzoek 2017

 


Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar úw gezondheid centraal staat.

In opdracht van ZKN wordt de kliniek jaarlijks geauditeerd door de KIWA. De laatste audit heeft plaats gevonden op 3-12-2014 en is goed afgerond, inclusief het veiligheids-management-systeem(VMS).

Bekijk hier het ZKN certificaat

Refractiechirurgie is een specialisme apart binnen de oogheelkunde. Met betrekking tot kwaliteit heeft Nederland in 2008 als enige land ter wereld hiervoor een aparte kwaliteits-norm opgesteld,namelijk het keurmerk refractiechirurg. Dit wordt bewaakt door het NOG(Nederlands Oogheelkundig Gezelschap) en het NGRC(Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie). Op 1-12-2013 is dit certificaat voor P.J. Meurs weer verlengd.

Bekijk hier het NOG certificaat

Meer informatie over klachten vindt u in de klachtenfolder en in de klachtenregeling

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

 

Oogziekenhuis Eindhoven kent een cliëntenraad.

Sinds 1996 is namelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen WMCZ van kracht.

Deze wet verplicht instellingen een cliëntenraad in te stellen.

Doel is vooral het bevorderen van medezeggenschap van cliënten / patiënten op het terrein van maatschappelijke zorg en gezondheidszorg.

De cliëntenraad vertegenwoordigt cliënten / patiënten uit het verzorgingsgebied van het Oogziekenhuis Eindhoven.

De raad is bevoegd om aan de instelling gevraagd en ongevraagd advies te geven over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor een goede zorgverlening.

De cliëntenraad vergadert minimaal twee keer per jaar, waarvan één keer met de raad van bestuur.

De cliëntenraad stelt het op prijs om vragen, opmerkingen en/of suggesties van cliënten / patiënten en omgeving te ontvangen.

Contact met de raad kan worden opgenomen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.