Spreekuur oogarts Drs. P. Meurs  20 werkdagen
Optometrist Niels van Gerven  20 werkdagen
Staaroperatie < 2 maand
Ooglidcorrectie  < 1 maand
CBR keuring < 1 week
Refractiechirurgie  < 1 maand

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm)