Verzekerde zorg

De meeste mensen hebben een polis voor zorg in natura. Indien u een restitutiepolis, een jongerenpolis of een budgetpolis heeft kunnen er aanvullende of beperkende voorwaarden van kracht zijn voor vergoedingen. Raadpleeg daarom goed uw polisvoorwaarden en neem bij twijfel contact op met uw zorgverzekeraar.

Oogziekenhuis Eindhoven heeft voor 2016 met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Dit betekent dat de kosten voor een behandeling in Oogziekenhuis Eindoven worden vergoed door alle zorgverzekeraars.

Eigen risico

Wel krijgt u te maken met uw verplichte en eventueel aanvullende eigen risico.

Wanneer uw zorgverzekeraar geen afspraak heeft met Oogziekenhuis Eindhoven.

Indien uw zorgverzekeraar geen afspraken met Oogziekenhuis Eindhoven heeft gemaakt gelden de tarieven zoals opgenomen in de standaard prijslijst 2015 (prijslijst 2014 prijslijst 2013)met passantentarieven van Oogziekenhuis Eindhoven. Deze kosten worden door Oogziekenhuis Eindhoven rechtstreeks bij u in rekening gebracht. De vergoeding die u vervolgens van uw verzekeraar ontvangt is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Het is verstandig om dit vooraf bij uw zorgverzekeraar na te vragen. De prijslijst betreffende 2016 is nog niet bekend. Totdat de prijzen 2016 bekend zijn hanteren wij de prijslijst van 2015.