Contact

Tongelresestraat 209
5613 DG Eindhoven
040 – 2460024

 24 u./dag altijd een deskundige beschikbaar

header

Verzekerde zorg

De meeste mensen hebben een polis voor zorg in natura. Indien u een restitutiepolis, een jongerenpolis of een budgetpolis heeft kunnen er aanvullende of beperkende voorwaarden van kracht zijn voor vergoedingen. Raadpleeg daarom goed uw polisvoorwaarden en neem bij twijfel contact op met uw zorgverzekeraar.

Oogziekenhuis Eindhoven heeft voor 2016 met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Dit betekent dat de kosten voor een behandeling in Oogziekenhuis Eindoven worden vergoed door alle zorgverzekeraars.

Eigen risico

Wel krijgt u te maken met uw verplichte en eventueel aanvullende eigen risico.

Wanneer uw zorgverzekeraar geen afspraak heeft met Oogziekenhuis Eindhoven.

Indien uw zorgverzekeraar geen afspraken met Oogziekenhuis Eindhoven heeft gemaakt gelden de tarieven zoals opgenomen in de prijslijst 2017 (prijslijst 2015 - 2016 prijslijst 2014 prijslijst 2013)met passantentarieven van Oogziekenhuis Eindhoven. In 2016 hebben wij dezelfde tarieven gehanteerd als in 2015. Deze kosten worden door Oogziekenhuis Eindhoven rechtstreeks bij u in rekening gebracht. De vergoeding die u vervolgens van uw verzekeraar ontvangt is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Het is verstandig om dit vooraf bij uw zorgverzekeraar na te vragen.