Contact

Tongelresestraat 209
5613 DG Eindhoven
040 – 2460024

 24 u./dag altijd een deskundige beschikbaar

header

Algemeen

Uw arts heeft in overleg met u een oogheelkundig onderzoek afgesproken. In deze folder vindt u aanvullende informatie over de volgende oogheelkundige onderzoeken:

Gezichtsveldonderzoek (GVO)

Optical Coherence Tomografie (OCT)

Cornea- Topografie

Biometrie

Pachymetrie

De onderzoeken

Een optometrist voert de onderzoeken uit. Hij geeft u tijdens het onderzoek steeds aanwijzingen. Probeert u deze zo goed mogelijk op te volgen.

Gezichtsveldonderzoek (GVO)

Een GVO brengt de gevoeligheid van het netvlies in kaart. Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Uw ogen worden niet gedruppeld.
Tijdens het onderzoek wordt één van uw ogen afgedekt. Met uw andere oog kijkt u naar het lichtje in het midden van een bol. U probeert steeds naar dit lichtje te blijven kijken. Ondertussen verschijnen er op andere plaatsen na elkaar kleine lichtpuntjes. Ziet u een lichtpuntje verschijnen, dan drukt u op een knopje. Zo wordt uw gezichtsveld onderzocht.

Optical Coherence Tomografie (OCT)

OCT is een onderzoek waarbij met behulp van infrarood licht uw oogzenuw en netvlies wordt onderzocht. Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Vlak voor het onderzoek kunt u een oogdruppel krijgen. Deze zorgt voor een vergroting van uw pupil. De inwerktijd van de oogdruppel is 5 tot 10 minuten. In de meeste gevallen is dit niet nodig.

Tijdens het onderzoek legt u uw kin in de kinsteun en plaatst u uw voorhoofd tegen de hoofdsteun. Wanneer u in het apparaat kijkt, ziet u rood licht met daarin een groene stip. Tijdens het onderzoek moet u steeds naar het groene stipje blijven kijken. De optometrist kan dan opnames maken van uw netvlies en oogzenuw.

Corneatopografie/ Wavefront analyse

Bij dit onderzoek wordt de vorm van het hoornvlies in beeld gebracht, hetgeen van belang is in de vroegdiagnostiek van b.v. keratoconus. De wavefrontanalyse lat de interne onvolkomenheden (aberraties) zien. Hierdoor kunnen bepaalde klachten worden verklaard die met het standaard onderzoek niet aantoonbaar zijn.

Biometrie

Een biometrie is een echo van het ook waarbij de oogaslengte e.d. bepaald kan worden. Dit onderzoek wordt altijd gedaan voor een staaroperatie om de juiste inplantsterkte van de kunstlens te kunnen bepalen.

Pachymetrie

Pachymetrie is een onderzoek om de dikte van het hoornvlies te meten. Dit is belangrijk bij een aantal hoornvliesafwijkingen en om te bepalen of een oog geschikt is voor een excimerlaser behandeling of een Artisan implantaat.

De uitslag:

Direct na het onderzoek krijgt u de uitslag en zo nodig een vervolgafspraak bij de oogarts.T

De reguliere oogheelkundige zorg valt voor 100% onder de basiszorgverzekering.

Wij sturen de nota’s voor de verleende zorg rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Het is wel noodzakelijk dat wij beschikken over de juiste polisgegevens en verzoeken u zich te legitimeren bij uw eerste bezoek.

U krijgt van uw zorgverzekeraar een overzicht met de door ons gedeclareerde kosten en het verplichte eigen risico zal rechtstreek met u verrekend worden.

 

Hieronder de prijzen (tarieven) van behandelingen die (meestal) niet door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed :

Quick Scan

Vooronderzoek      

gratis

100,=

Excimer laser behandeling/oog

1.500,= per oog

PTK/oog

1.800,= per oog

Aktie Excimer laser behandeling/ 2 ogen                                 

Controle en herbehandeling 1e jr. gratis, na 1 jaar herbehandeling

2.000,=

 

 500,= per oog

Second opinion 200,=
Rijbewijskeuring 75,=
Artisan implantaat/oog 2.500,= per oog
Artisan torisch implantaat/oog 2.750,= per oog
Bovenooglid correctie 1.250,=
Onderooglid correctie 1.500,=

 

PRIJSLIJST  REFRACTIEVE LENS / PREMIUM LENS PER OOG

 

Bij cataract/staar :

Monofocale lens  

vergoedt verzekeraar

Torisch (cylinder)

500,=

Multi-/Trifocale lens 1.500,=
Torisch Multi-/Trifocale lens          2.000,=

Clear Lens Extraction/Lenswissel :

 
Monofocale lens     

1.500,=

Torisch (cylinder) 2.000,=
Multi-/Trifocale lens 2.500,=
Torisch Multi-/Trifocale lens

3.000,=

Touch up bij beide ingrepen met laser    geen extra kosten

 

Prijswijzigingen voorbehouden, alle prijzen vermeld in € - Januari 2017

HET ADRES MET MEER DAN 30 JAAR ERVARING

IN REFRACTIE CHIRURGIE

logo

 

OPEN UW OGEN EN BEL 040 – 2460024

 

 

Verzekerde zorg

De meeste mensen hebben een polis voor zorg in natura. Indien u een restitutiepolis, een jongerenpolis of een budgetpolis heeft kunnen er aanvullende of beperkende voorwaarden van kracht zijn voor vergoedingen. Raadpleeg daarom goed uw polisvoorwaarden en neem bij twijfel contact op met uw zorgverzekeraar.

Oogziekenhuis Eindhoven heeft voor 2016 met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Dit betekent dat de kosten voor een behandeling in Oogziekenhuis Eindoven worden vergoed door alle zorgverzekeraars.

Eigen risico

Wel krijgt u te maken met uw verplichte en eventueel aanvullende eigen risico.

Wanneer uw zorgverzekeraar geen afspraak heeft met Oogziekenhuis Eindhoven.

Indien uw zorgverzekeraar geen afspraken met Oogziekenhuis Eindhoven heeft gemaakt gelden de tarieven zoals opgenomen in de prijslijst 2017 (prijslijst 2015 - 2016 prijslijst 2014 prijslijst 2013)met passantentarieven van Oogziekenhuis Eindhoven. In 2016 hebben wij dezelfde tarieven gehanteerd als in 2015. Deze kosten worden door Oogziekenhuis Eindhoven rechtstreeks bij u in rekening gebracht. De vergoeding die u vervolgens van uw verzekeraar ontvangt is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Het is verstandig om dit vooraf bij uw zorgverzekeraar na te vragen.

De Co2 laser is een instrument waarmee zeer nauwkeurig en vrijwel zonder bloedverlies in het weefsel kan worden gesneden.

Een veel jonger uiterlijk is het resultaat.

Bovenooglid correctie

De behandeling

Voor de ingreep wordt afgetekend hoeveel overtollige huid kan worden verwijderd.

Het oog moet immers na de behandeling weer goed kunnen sluiten.

U neemt plaats op een uiterst comfortabel bed, na ingedruppeld te zijn met verdovende oogdruppels.

De huid wordt verwijderd met behulp van de Co2 laser.

Vervolgens wordt in de diverse lagen overtollig vet opgezocht en verwijderd.

Dit kan eigenlijk alleen veilig met de Co2 laser gebeuren.

Het voordeel van het verwijderen van vet is dat het resultaat veel mooier is en dat het resultaat ook langdurig effect heeft.

De opening waardoor het vet wordt verwijderd wordt gesloten met een zelf oplosbare doorlopende hechting.

De huid wordt gesloten met nylon en deze hechtingen worden na 10-14 dagen verwijderd.

De nazorg

 Na de behandeling voelt u gedurende een aantal uren een wat schrijnend gevoel. Soms worden de oogleden wat dik en blauw.

Direct na de behandeling worden op de hechtingen dunne papieren pleisters geplakt. Deze kunt u de volgende dag, na goed nat te hebben gemaakt verwijderen (b.v. tijdens het douchen). De hechtingen vallen deels spontaan uit en het restant wordt na 10 - 14 dagen verwijderd. Het is aan te raden, de eerste nacht, een handdoek op uw kussen te leggen (i.v.m. wondvocht dat er nog uit kan lekken).

De eerste week na de behandeling dient u het rustig aan te doen, niet te sporten of zwaar te tillen.

Gedurende de eerste dagen kunt u de oogleden het beste koelen met een speciale koelbril gedurende 10 minuten 3 x daags.

Deze koelbril niet in de vriezer leggen maar in de koelkast.

Na de bovenooglidcorrectie krijgt u van ons het volgende mee :

- afspraak voor het verwijderen van de hechtingen

- koelbril en zonnebril

 

Onderooglid correctie

De behandeling

Hierbij wordt met  de laser een incisie gemaakt aan de binnenzijde van het onderooglid om het overtollige vet te verwiijderen.

Indien er overtollige huid aanwezig is dan verdient het de aanbeveling deze te verwijderen.

Vlak onder de wimperrand wordt een incisie gemaakt met een radiografisch elektrisch mesje.

De huid wordt losgemaakt en de overtollige huid wordt verwijderd.

Daarna worden een aantal hechtingen geplaatst die na 10 - 14 dagen worden verwijderd.

Na genezing is het litteken niet meer zichtbaar.

De nazorg

 Gedurende de eerste dagen kunt u de oogleden het beste koelen met een speciale koelbril gedurende 10 minuten, 3x daags.

Deze koelbril niet in de vriezer leggen maar in de koelkast.

Na de onderooglidcorrectie krijgt u van ons het volgende mee :

- afspraak voor het verwijderen van de hechtingen

- koelbril en zonnebril