Welkom bij Oogziekenhuis eindhoven http://www.ozeindhoven.nl/2--content-/oze 2017-11-20T07:47:28+00:00 Oog Ziekenhuis Eindhoven info@ozeindhoven.nl Joomla! - Open Source Content Management Zorgverzekeraars 2011-12-07T12:38:52+00:00 2011-12-07T12:38:52+00:00 http://www.ozeindhoven.nl/oze/zorgverzekeraars Kai kai@frotmail.com <p>Oogziekenhuis Eindhoven heeft contracten afgesloten met alle ziektekostenverzekeraars.</p> <p>Klik op de foto om in te zoemen.</p> <p><img src="http://www.ozeindhoven.nl/images/stories/zorgverz.jpg" /></p> <p>Oogziekenhuis Eindhoven heeft contracten afgesloten met alle ziektekostenverzekeraars.</p> <p>Klik op de foto om in te zoemen.</p> <p><img src="http://www.ozeindhoven.nl/images/stories/zorgverz.jpg" /></p> Behandelingen 2011-12-07T12:12:19+00:00 2011-12-07T12:12:19+00:00 http://www.ozeindhoven.nl/behandelingen Kai kai@frotmail.com <p>Met behulp van laser technologie kunt u van uw bril en/of contactlenzen worden verlost.<br />In principe kan op dit moment bijna elke oogafwijking worden gecorrigeerd met blijvend goed resultaat.</p> <p>Goed zien met het blote oog is mogelijk voor bijziendheid (- glazen), verziendheid (+glazen) en astigmatisme (cilinder). <br />Ook combinaties van deze oogafwijkingen kunnen worden behandeld met de Wavelight excimer laser. (doorklik)</p> <p>Bij zeer hoge sterktes van bril of contactlenzen verdient het operatief implanteren van een “contactlens” in het oog de voorkeur. Dit heet Artisan implantaat.</p> <p>In extreme gevallen kan zowel een Artisan implantaat als een excimer laser behandeling nodig zijn, dit heet bi-optics.</p> <p>Met de Co2 laser kunnen op uiterst geavanceerde wijze boven- en /of onderoogleden worden gecorrigeerd.</p> <p>Uw oogchirurg dokter Meurs beschikt al meer dan 20 jaar over zeer uitgebreide ervaring in alle genoemde behandelingen. <br />U wordt uitsluitend door dokter Meurs zelf behandeld.<br />Hij is lid van het <a target="_blank" href="http://www.oogheelkunde.org/">N.O.G.</a> (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap) en het <a target="_blank" href="http://www.ooglaseradvies.org/">N.G.R.C.</a> (Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie) gecertificeerd refractiechirurg)&nbsp; en tevens gecertificeerd refractiechirurg. (doorklik naar deze sites )</p> <p>Met behulp van laser technologie kunt u van uw bril en/of contactlenzen worden verlost.<br />In principe kan op dit moment bijna elke oogafwijking worden gecorrigeerd met blijvend goed resultaat.</p> <p>Goed zien met het blote oog is mogelijk voor bijziendheid (- glazen), verziendheid (+glazen) en astigmatisme (cilinder). <br />Ook combinaties van deze oogafwijkingen kunnen worden behandeld met de Wavelight excimer laser. (doorklik)</p> <p>Bij zeer hoge sterktes van bril of contactlenzen verdient het operatief implanteren van een “contactlens” in het oog de voorkeur. Dit heet Artisan implantaat.</p> <p>In extreme gevallen kan zowel een Artisan implantaat als een excimer laser behandeling nodig zijn, dit heet bi-optics.</p> <p>Met de Co2 laser kunnen op uiterst geavanceerde wijze boven- en /of onderoogleden worden gecorrigeerd.</p> <p>Uw oogchirurg dokter Meurs beschikt al meer dan 20 jaar over zeer uitgebreide ervaring in alle genoemde behandelingen. <br />U wordt uitsluitend door dokter Meurs zelf behandeld.<br />Hij is lid van het <a target="_blank" href="http://www.oogheelkunde.org/">N.O.G.</a> (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap) en het <a target="_blank" href="http://www.ooglaseradvies.org/">N.G.R.C.</a> (Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie) gecertificeerd refractiechirurg)&nbsp; en tevens gecertificeerd refractiechirurg. (doorklik naar deze sites )</p> Kwaliteit 2010-11-26T16:56:11+00:00 2010-11-26T16:56:11+00:00 http://www.ozeindhoven.nl/oze/kwaliteit admin info@kaivanhoeckel.nl <p><a href="http://www.zkn.nl/klinieken/keurmerk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><b>ZKN keurmerk</b></a></p> <p>Oogziekenhuis Eindhoven is lid van Zelfstandige Klinieken Nederland. Met het ZKN keurmerk staan we garant voor een geborgde kwaliteit en veiligheid van medische zorg.</p> <p>Klinieken met ZKN keurmerk voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een korte wachttijd.</p> <p><b>Visitatie </b></p> <p>Dokter Meurs is lid van zijn belangenvereniging het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.</p> <p><img src="http://www.ozeindhoven.nl/images/stories/nog.jpg" alt="" width="255" height="58" /></p> <p>Periodiek wordt hij gevisiteerd door zijn vakgenoten, hiermee is de kwaliteit van de oogheelkundige zorg gewaarborgd.</p> <p>De laatste visitatie heeft met goed gevolg plaats gevonden op 15-11-2013</p> <p><b>Patiënttevredenheidsonderzoek</b></p> <p>Periodiek zullen er enquêtes worden gehouden bij onze patiënten / cliënten waarbij anonimiteit gewaarborgd is .</p> <p>Analyse van de verkregen gegevens helpen ons, indien nodig, bij het verbeteren van onze zorg en service.</p> <p><a href="http://www.ozeindhoven.nl/images/patienttevredenheidsonderzoek2016.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Download hier het patiënttevredenheidsonderzoek 2016</strong></a></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong><img src="http://www.ozeindhoven.nl/images/stories/logo_ZKN.jpg" alt="" width="125" height="125" /><br /></strong></p> <p>Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar úw gezondheid centraal staat.</p> <p>In opdracht van ZKN wordt de kliniek jaarlijks geauditeerd door de KIWA. De laatste audit heeft plaats gevonden op 3-12-2014 en is goed afgerond, inclusief het veiligheids-management-systeem(VMS).</p> <p><a href="http://www.ozeindhoven.nl/images/stories/ZKN2015.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bekijk hier het ZKN certificaat</a></p> <p>Refractiechirurgie is een specialisme apart binnen de oogheelkunde. Met betrekking tot kwaliteit heeft Nederland in 2008 als enige land ter wereld hiervoor een aparte kwaliteits-norm opgesteld,namelijk het keurmerk refractiechirurg. Dit wordt bewaakt door het NOG(Nederlands Oogheelkundig Gezelschap) en het NGRC(Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie). Op 1-12-2013 is dit certificaat voor P.J. Meurs weer verlengd.</p> <p><a href="http://www.ozeindhoven.nl/images/keurmerk nog refractiechirurg.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bekijk hier het NOG certificaat</a></p> <p> </p> <p><a href="http://www.zkn.nl/klinieken/keurmerk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><b>ZKN keurmerk</b></a></p> <p>Oogziekenhuis Eindhoven is lid van Zelfstandige Klinieken Nederland. Met het ZKN keurmerk staan we garant voor een geborgde kwaliteit en veiligheid van medische zorg.</p> <p>Klinieken met ZKN keurmerk voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een korte wachttijd.</p> <p><b>Visitatie </b></p> <p>Dokter Meurs is lid van zijn belangenvereniging het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.</p> <p><img src="http://www.ozeindhoven.nl/images/stories/nog.jpg" alt="" width="255" height="58" /></p> <p>Periodiek wordt hij gevisiteerd door zijn vakgenoten, hiermee is de kwaliteit van de oogheelkundige zorg gewaarborgd.</p> <p>De laatste visitatie heeft met goed gevolg plaats gevonden op 15-11-2013</p> <p><b>Patiënttevredenheidsonderzoek</b></p> <p>Periodiek zullen er enquêtes worden gehouden bij onze patiënten / cliënten waarbij anonimiteit gewaarborgd is .</p> <p>Analyse van de verkregen gegevens helpen ons, indien nodig, bij het verbeteren van onze zorg en service.</p> <p><a href="http://www.ozeindhoven.nl/images/patienttevredenheidsonderzoek2016.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Download hier het patiënttevredenheidsonderzoek 2016</strong></a></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong><img src="http://www.ozeindhoven.nl/images/stories/logo_ZKN.jpg" alt="" width="125" height="125" /><br /></strong></p> <p>Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar úw gezondheid centraal staat.</p> <p>In opdracht van ZKN wordt de kliniek jaarlijks geauditeerd door de KIWA. De laatste audit heeft plaats gevonden op 3-12-2014 en is goed afgerond, inclusief het veiligheids-management-systeem(VMS).</p> <p><a href="http://www.ozeindhoven.nl/images/stories/ZKN2015.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bekijk hier het ZKN certificaat</a></p> <p>Refractiechirurgie is een specialisme apart binnen de oogheelkunde. Met betrekking tot kwaliteit heeft Nederland in 2008 als enige land ter wereld hiervoor een aparte kwaliteits-norm opgesteld,namelijk het keurmerk refractiechirurg. Dit wordt bewaakt door het NOG(Nederlands Oogheelkundig Gezelschap) en het NGRC(Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie). Op 1-12-2013 is dit certificaat voor P.J. Meurs weer verlengd.</p> <p><a href="http://www.ozeindhoven.nl/images/keurmerk nog refractiechirurg.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bekijk hier het NOG certificaat</a></p> <p> </p> Cliëntenraad 2010-11-26T16:55:26+00:00 2010-11-26T16:55:26+00:00 http://www.ozeindhoven.nl/oze/clientenraad <p>Oogziekenhuis Eindhoven kent een cliëntenraad.</p> <p>Sinds 1996 is namelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen <a href="https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_wet_medezeggenschap_clienten_zorgsector/document/2465" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WMCZ</a> van kracht.</p> <p>Deze wet verplicht instellingen een cliëntenraad in te stellen.</p> <p>Doel is vooral het bevorderen van medezeggenschap van cliënten / patiënten op het terrein van maatschappelijke zorg en gezondheidszorg.</p> <p>De cliëntenraad vertegenwoordigt cliënten / patiënten uit het verzorgingsgebied van het Oogziekenhuis Eindhoven.</p> <p>De raad is bevoegd om aan de instelling gevraagd en ongevraagd advies te geven over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor een goede zorgverlening.</p> <p>De cliëntenraad vergadert minimaal twee keer per jaar, waarvan één keer met de raad van bestuur.</p> <p>De cliëntenraad stelt het op prijs om vragen, opmerkingen en/of suggesties van cliënten / patiënten en omgeving te ontvangen.</p> <p>Contact met de raad kan worden opgenomen via <a href="mailto:cli%C3%ABntenraad@ozeindhoven.nl">clientenraad@ozeindhoven.nl</a></p> <p> </p> <p>Meer informatie over klachten vindt u in de <a href="http://www.ozeindhoven.nl/images/Klachtenfolder 20171031.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">klachtenfolder</a> en in de <a href="http://www.ozeindhoven.nl/images/Klachtenregeleing OZE 2017v1.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">klachtenregeling</a></p> <p>Oogziekenhuis Eindhoven kent een cliëntenraad.</p> <p>Sinds 1996 is namelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen <a href="https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_wet_medezeggenschap_clienten_zorgsector/document/2465" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WMCZ</a> van kracht.</p> <p>Deze wet verplicht instellingen een cliëntenraad in te stellen.</p> <p>Doel is vooral het bevorderen van medezeggenschap van cliënten / patiënten op het terrein van maatschappelijke zorg en gezondheidszorg.</p> <p>De cliëntenraad vertegenwoordigt cliënten / patiënten uit het verzorgingsgebied van het Oogziekenhuis Eindhoven.</p> <p>De raad is bevoegd om aan de instelling gevraagd en ongevraagd advies te geven over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor een goede zorgverlening.</p> <p>De cliëntenraad vergadert minimaal twee keer per jaar, waarvan één keer met de raad van bestuur.</p> <p>De cliëntenraad stelt het op prijs om vragen, opmerkingen en/of suggesties van cliënten / patiënten en omgeving te ontvangen.</p> <p>Contact met de raad kan worden opgenomen via <a href="mailto:cli%C3%ABntenraad@ozeindhoven.nl">clientenraad@ozeindhoven.nl</a></p> <p> </p> <p>Meer informatie over klachten vindt u in de <a href="http://www.ozeindhoven.nl/images/Klachtenfolder 20171031.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">klachtenfolder</a> en in de <a href="http://www.ozeindhoven.nl/images/Klachtenregeleing OZE 2017v1.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">klachtenregeling</a></p>